Výuka jazyků

Jsem kvalifikovaná lektorka s pedagogickým vzděláním a dlouholetou zkušeností, certifikovaná překladatelka a tlumočnice.

Bulharština

Němčina

Ruština

Čeština
pro cizince

Nabízím výuku bulharštiny, němčiny, ruštiny a češtiny pro cizince v Praze dle Vašich časových možností, u Vás doma nebo v zaměstnání.

Specialistka na

individuální

výuku jazyků

Časová flexibilita

Nabízím individuální výuku jazyků v Praze, u Vás doma nebo v zaměstnání.

Zaměření na komunikaci

Výuka zaměřená na získání jistoty při komunikaci s cizinci nebo s obchodními partnery.

Originální učební materiály

Vytvářím vlastní originální učební materiály přizpůsobené Vaší jazykové úrovni.

Možnost vystavení faktury

Charakteristika výuky

Obsah výuky je vždy přizpůsoben individální potřeba klienta.
Hlavním rysem výuky na všech stupních pokročilosti je komunikativní zaměření.

Pro začátečníky:
Zvládnutí základních frází před cestou do zahraničí nebo využití na pracovišti či osobním životě.

Pro pokročilé:
Běžná i obchodní konverzace, komunikace po telefonu, písemná komunikace, vyřizování korespondence, práce s internetem. Pokud jste se učili cizí jazyk ve škole, ale neměli dosud příležitost využít jej v praktickém životě, budete mít při výuce možnost rozmluvit se a získat tak jistotu při komunikaci při svém pracovním či soukromém pobytu za hranicemi naší země nebo se svými zahraničními přáteli a obchodními partnery u nás.

Výuka gramatiky je přirozenou součástí vyučování a je vysvětlována netradičním, velmi názorným způsobem, osvojována a procvičována na praktických příkladech.

 

Příprava ke zkouškám

Nabízím přípravu k nejrůznějším jazykovým zkouškám, včetně státních, Zertifikat Deutsch, základní zkouška z češtiny pro cizince, žijící v ČR apod.

Místo výuky

Výuka probíhá buď u klienta ve firmě či doma nebo u lektorky v Praze 6, v blízkosti metra A Dejvická.

Délka lekce

Jedna lekce trvá zpravidla 90 minut, popřípadě 60 minut. Intenzita je přizpůsobena časovým možnostem a potřebám klienta: jednou nebo dvakrát týdně, u intenzívních kurzů možno i denně.

Platba

Platba je možná převodem na účet nebo v hotovosti. Pro firmy vystavím fakturu.

Originální učební materiály

Součástí výuky jsou vlastní učební materiály, které obsahují barevné gramatické přehledy, tematické a obrázkové slovníčky, texty a mapy k reáliím země, memokartičky na osvojování slovní zásoby, konverzačních obratů i gramatiky.

Výhodou je, že s každým studentem můžeme pracovat individuálně podle jeho stupně pokročilosti, zájmu a potřeby.

Materiály neustále doplňuji, především aktuálními texty z internetu, které vybírám podle profesního zaměření a zájmu klienta. Tyto texty nejsou jen zdrojem cenných informací o zemi, ale také nepomáhají při osvojování a rozšiřování slovní zásoby.

Materiály zasílám svým studentům aktuálně ke každé lekci.

Tyto materiály je možné kombinovat s jakoukoli další učebnicí.

Reference

Roland výuka bulharštiny v němčině

Sehr geehrte Frau Benáková!
Ich möchte mich recht herzlich bedanken für den professionellen Unterricht! Es hat echt Spaß gemacht die Bulgarische Sprache zu lernen! Danke für Ihren Geduld, die super Unterlagen was Sie mir immer per E-mail gesendet haben.

Zobrazit celý text

Jsem kvalifikovaná lektorka s pedagogickým vzděláním a mnohaletou zkušeností.

Vystudovala jsem učitelský směr na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala jsem stáže na Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského a Velikotarnovské univerzitě Sv.Cyrila a Metoděje.

Po skončení studia jsem absolvovala stáže Goethe-Institutu pro učitele němčiny v Boppardu nad Rýnem a v Berlíně. Patnáct let jsem vyučovala na gymnáziu a od roku 1996 se plně věnuji individuální výuce jazyků, překládání a tlumočení.

Kontakt